ATC, otomatik sıcaklık telafisi anlamına gelen ”Automatic Temperature Compensation” kelimelerinin kısaltılmışıdır. Refraktometre’lerde bulunan bu özellik ortam sıcaklığı ile Refraktometre’nin kalibre edilmiş sıcaklığı arasındaki bir kaç dereceyi fark ederek ölçümün doğru olmasını sağlar. Su sıcaklığı ve refraktometre’nin bulunduğu ortam sıcaklığı arasındaki fark 5 °C ve üzerindeyse bu özellik doğru çalışmayabilir.

Ayrıca Bakınız:

Yorum yapın