Hücre biyolojisinde granül ancak ışık mikroskobu ile görünebilen, tanecikli küçücük tanelerden oluşmuş veya yüzeyi taneciklerle kaplı gibi görünen bir yapıdır. Terim, çoğunlukla bir salgı vezikülünü tanımlamak için kullanılır

Bir cevap yazın