Hücre biyolojisinde granül ancak ışık mikroskobu ile görünebilen, tanecikli küçücük tanelerden oluşmuş veya yüzeyi taneciklerle kaplı gibi görünen bir yapıdır. Terim, çoğunlukla bir salgı vezikülünü tanımlamak için kullanılır

Yorum yapın