İhtiyolog; Zooloji’nin balıklarla ilgilenen alt bilim dalı olan ihtiyoloj ile ilgilenen kişilere verilen addır. Kemikli balıklar (Osteichthyes), köpek balığı gibi kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve çenesiz balıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.

Eşanlamlılar: Balık Bilimi